Miesięcznik Optymalni

Między nami - Po prostu zielononóżka


Zielononóżka kuropatwiana jest polską rasą kur nieśnych, znajdującą się na opracowanej przez FAO 'Czerwonej Liście" zwierząt zagrożonych wyginięciem. Dzięki wprowadzanym programom ochrony rodzimych ras zwierząt jest coraz bardziej popularna.

I dobrze, że tak się dzieje. Zielononóżka bowiem jest tego warta. Kura tej rasy jest bardzo samodzielna w zdobywaniu pokarmu. Umie dobrze wykorzystywać naturalne żerowiska, odchodząc daleko od kurnika – i nie gubi drogi z powrotem – w związku z czym nie wymaga troskliwej opieki. Wystarczy zapewnić jej dostęp do wody. Jest niezłą nioską – rocznie znosi przeciętnie 150-180 jaj. Jej dobra zdrowotność sprawia, że wspaniale nadaje się też do konsumpcji - ma mięso o znakomitym smaku i ciemnej barwie tuszki. Nioski o zielonych skokach, stanowiące pewną osobliwość, opisał jako pierwszy w czasopiśmie 'Hodowca drobiu" Bronisław Obfidowicz w roku 1879. Po raz pierwszy pod nazwą 'zielononóżki" kury te pojawiły się na Krajowej Wystawie we Lwowie w roku 1894. W 1921 roku Centralny Komitet do Spraw Hodowli Drobiu, pod kierunkiem Maurycego Trybulskiego wybrał tę rasę spośród licznych odmian ptaków, pretendujących do rangi rasy krajowej, jako najlepszą do kształtowania w kierunku kombinowanej użytkowości. W 1923 roku ustalono ostatecznie wzorzec tej rasy.

(...)

Ewa Borycka-Wypukoł

więcej – w lipcowym numerze miesięcznika „Optymalni”